Projekty gotowe

Posiadam szeroką ofertę projektów gotowych (powtarzalnych) pracowni projektowych z terenu całego kraju. Sprzedaż projektów gotowych odbywa się na zasadach określonych przez pracownie autorskie w cenach katalogowych z zastosowaniem maksymalnych możliwych rabatów i upustów.

Do oferowanych projektów wykonuję adaptację do warunków lokalnych zgodnie z życzeniami klienta i przepisami Prawa Budowlanego wraz z możliwością uzyskania zgody na zmiany, przygotowania kompletu dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie.

m.in.:

 

...