Nadzór budowlany

Dla inwestorów realizujących budowę tzw. „systemem gospodarczym” proponuję usługę polegająca na objęciu obowiązków kierownika budowy, pomoc w prawidłowym prowadzeniu, rozliczaniu i zakończeniu inwestycji (np. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych i garażowych).

Dla inwestorów zlecających roboty budowlane na zasadach generalnego wykonawcy, proponuję swoje usługi jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy szczególnie budów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/).